Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
07:00-09:00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰω. Χρυσοστόμου.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΩΝ
16:30-18:30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
06:00-08:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
16:30-18:30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
06:00-08:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
16:30-18:30 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
06:00-08:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
17:00-18:00 Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. ΦΝΘ., κ.κ. Στεφάνου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
16:00-19:00 Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:30-12:00 Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως.
16:00-18:30 Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00-09:00 Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
21:00-22:00 Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.