ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

BIΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου
κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κ. Στέφανος, κατὰ κόσμον Ἀριστοτέλης Τόλιος τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῆς Εὐαγγελίας ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἐλευθερούπολιν Καβάλας τὸ 1960. Ἔλαβε τὸ πτυχίον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1983.

Τὸ 1984 ἐκάρη μοναχὸς εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, καὶ τὴν 15ην Φεβρουαρίου 1984 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη. Ὑπηρέτησεν ὡς διάκονος εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς Παναγίας τῆς Δεξιᾶς & τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου ἀναλαβὼν συγχρόνως καὶ τὴν Γραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἐπὶ δεκαετίαν ὑπηρέτησεν καὶ ὡς Ἡγουμενοσύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης.

Τὴν 27ην Δεκεμβρίου 1984 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος Χρυσοφάκη λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ἀρχιμανδρίτου καὶ ἐτοποθετήθη ὡς ἱερατικὸς προϊστάμενος καὶ πρόεδρος τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ἱεροῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης. Τὸ ἔτος 1994 μετετέθη καὶ ὡρίσθη προεδρεύων τῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ καὶ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης ἀπὸ τοῦ ἔτους 1989 ὡρίσθη ὑπεύθυνος ἐφημέριος τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατὰ τὴν ἱερατικήν του διακονίαν ἀνέπτυξε ἀξιόλογον πνευματικόν, κηρυκτικὸν καὶ ποιμαντικὸν ἔργον. Ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴν καὶ γαλλικὴν γλῶσσαν.

Μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου Ῥούσσα, συνέχισεν νὰ ὑπηρετῇ ὡς Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, θέσιν τὴν ὁποίαν κατεῖχεν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1984 καὶ τὴν 10ην Ἰουνίου 2010 ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς. Τὴν 6ην Ὀκτωβρίου 2017 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, καὶ ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 2017 ἐν τῷ ἱερῷ προσκυνηματικῷ Ναῷ τοῦ πολιούχου Θεσσαλονίκης ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.