Γραμματεία

Η Γραμματεία διεξάγει την αλληλογραφία του Ιδρύματος, συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού και τηρεί τα βιβλία Προσωπικού, Τροφίμων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος. Έχει την εποπτεία, μαζί με τον Διευθυντή, όλης της περιουσίας και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Στο Ίδρυμα μας παρέχουμε καθημερινή Ιατρική παρακολούθηση και 24ωρη φροντίδα από καταρτισμένο Νοσηλευτικό προσωπικό που:

 • παρακολουθεί και χορηγεί στους τροφίμους την φαρμακευτική αγωγή τους,
 • προσφέρει βοήθεια στην φροντίδα ατομικής υγιεινής – ένδυσης και σίτισης
 • παρακολούθηση σε θέματα ασφάλειας.

H προϊστάμενη, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., εποπτεύει το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασχολείται με την διαχείριση της αποθήκης φαρμάκων, τις παραγγελίες φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, και φροντίζει να ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρών. Τέλος η μονάδα μας συνεργάζεται με άλλες νοσηλευτικές μονάδες και τον ΕΟΠΥΥ.

 

Θεραπευτικά Προγράμματα

Η Κοινωνική Λειτουργός με την βοήθεια των μελών του προσωπικού και εθελοντών. Εφαρμόζει προγράμματα που έχουν ως στόχο την:

 • Δημιουργική και ψυχολογική απασχόληση (παιχνίδια μνήμης, ζωγραφική, δημιουργία κατασκευών, παζλ , εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση κτλ)
 • Διατήρηση, όσο το δυνατόν, περισσότερων ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων (λόγος, μνήμη, αίσθηση της κατεύθυνσης, κτλτ)
 • Μείωση του άγχους (δημιουργία ευχάριστου κλίματος, μουσικοθεραπεία κτλ)
 • Συναισθηματική υποστήριξη
 • Έκφραση συναισθημάτων μέσα σε ομάδες αλλά και εξατομικευμένες συνεδρίες
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων.
 • Διοργάνωση κοινωνικών και ψυχολογικών εκδηλώσεων, π.χ εορτών, εκδρομών κ.α.

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις και για αυτό το λόγο, στο Ίδρυμα μας όλοι αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα.

 

Φυσικοθεραπεία – Κινησιοθεραπεία

Το Ίδρυμα μας, διαθέτει εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο, όπου δύο εξειδικευμένοι Φυσικοθεραπευτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται:

 • Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων και νευρολογικών παθήσεων.
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
 • Εκφυλιστικές παθήσεις Κ.Ν.Σ.(Κεντρικού νευρικού συστήματος)
 • Τετραπληγία – παραπληγία
 • Ρευματοπάθειες
 • Νευροχειρουργικές παθήσεις
 • Ορθοπεδικές παθήσεις κ.τ.λ.

Συσκευές Αποκατάστασης που χρησιμοποιούνται στο οργανωμένο φυσικοθεραπευτήριο είναι:

 • Ηλεκτροθεραπεία χαμηλόσυχνων ρευμάτων.
 • Υπέρηχα κύματα.
 • Υπέρυθρη – Υπεριώδη ακτινοβολία
 • Διαθερμία
 • Θερμά επιθέματα.