Δικαιολογητικά αίτησης

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.
 5. Δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης για επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 6. Υπεύθυνη δήλωση άμεσου συγγενούς ότι αποδέχεται την εισαγωγή του αιτούντος στο ίδρυμα.
 7. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας.
 8. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας σε ισχύ.
 9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου.
 10. Ιατρική Γνωμάτευση ΜΦΗ.
 11. Σύντομο ιατρικό ιστορικό.
 12. Ιατρική βεβαίωση ότι ο αιτών/ουσα δεν πάσχει από μεταδοτικό και ψυχιατρικό νόσημα.
 13. Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού έναντι του ιού SARS CoV II όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.
 14. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας (σε ανασφάλιστους πολίτες) από κοινωνικό λειτουργό.

 15. Αιματολογικές εξετάσεις:
  • Anti HCV, HbsAg
  • Γενική αίματος,
  • Βιοχημικός έλεγχος
   • Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, SGOT, SGPT, γGT, Χοληστερόλη ολική και κλάσματα, Τριγλυκερίδια, CPK
  • Ουρολογικές Εξετάσεις:
   • Γενική ούρων
   • Kαλλιέργεια ούρων
 16. Ακτινογραφία θώρακος
 17. Βεβαίωση διενέργιας του προβλεπόμενου, από το Υπουργείο Υγείας, εμβολιασμού όπως παρουσιάζεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022.
 18. Ιατρική βεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει πυρετό και δεν πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού (κατά την εισαγωγή).

 

Σημείωση:
Στα δικαιολογητικά, ότι είναι με χρώμα εμπεριέχει αρχείο προς εκτύπωση/κατέβασμα ή σύνδεσμος/link.