Στο γηροκομείο υπηρετούν 21 άτομα και χωρίζονται σε ειδικότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος, ως ακολούθως:

Διοικητικό προσωπικό
Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από:
 1. Το Διευθυντή
  • Τη θέση του Διευθυντή κατέχει από ιδρύσεως (1994) ο Αρχιμ. Παύλος Κίτσιος
 2. Tη Γραμματέα – Διαχειρίστρια
  • Η Γραμματέας – Διαχειρίστρια διεξάγει όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος, συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού και τηρεί βιβλίο Προσωπικού, βιβλίο τροφίμων, βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.
   Έχει την εποπτεία, μαζί με το διευθυντή ολόκληρης της περιουσίας του Ιδρύματος και αναπληρώνει τον διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Tη Λογίστρια
  • Η Λογίστρια τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία. Παρακολουθεί τις μισθώσεις των ακινήτων και εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Ιδρύματος.
Ιατρικό-Νοσηλευτικό Προσωπικό
 1. Ιατρός (1)
  • Στο Ίδρυμα προσφέρει τις υπηρεσίες του καθημερινά ένας Ιατρός.
   Ο ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τους τροφίμους, τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε έναν, ρυθμίζει την συντηρητική θεραπευτική αγωγή των τροφίμων καθώς και τη διατροφή τους ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους σε συνεργασία με την προϊστάμενη και το νοσηλευτικό προσωπικό.
   Όταν αντιμετωπίζει θέματα που δεν άπτονται της ειδικότητάς του παραπέμπει τα περιστατικά στο Νοσοκομείο ή σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
 2. Φθσικοθεραπευτές (2)
  • Οι φυσικοθεραπευτές καθημερινά εκτελούν θεραπευτικά προγράμματα με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων για τις οποίες ενδείκνυται φυσικοθεραπεία.
   Στόχος μας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η θεραπεία και η αποκατάσταση των τυχόν κινητικών δυσλειτουργιών που εκδηλώνονται άλλοτε με πόνους, άλλοτε με αδυναμία κίνησης ή και με συνδυασμό αυτών. Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής αγωγής με στόχο την πρόληψη ή ακόμα και την βελτίωση της συνολικής εικόνας.
 3. Νοσηλευτικό Προσωπικό (9+1)
  • Το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος αποτελείται από ενέα (9) Νοσηλεύτριες, οι οποίες εργάζονται με κυκλικό ωράριο όλο το εικοσιτετράωρο.
   H προϊστάμενη πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. εποπτεύει το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασχολείται με την οργάνωση του Φαρμακείου, τις παραγγελίες φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, φροντίζει να ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρών για τη φαρμακευτική αγωγή των τροφίμων και για τη σωστή διατροφή τους. Επικοινωνεί με το Νοσοκομείο και ενημερώνεται για την πορεία των τροφίμων που νοσηλεύονται και ενημερώνει τη Διευθύντρια του Ιδρύματος. Επίσης ενημερώνει τους συγγενείς των τροφίμων για την κατάσταση της υγείας τους.
Βοηθητικό προσωπικό
Το βοηθητικό προσωπικό αποτελείται από:
 1. 2 Μάγειρες/ισες
 2. 2 Καθαρίστριες
 3. 1 Πλύντριες
 4. Το Προσωπικό εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.

Εθελοντές
Πολύ συμαντική είναι η εθελοντική εργασία που προσφέρουν κυρίες της ενορίας στο ιδρυμά μας.