ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γραμματεία.

Η Γραμματεία διεξάγει την αλληλογραφία του Ιδρύματος, συντάσσει το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού και τηρεί τα βιβλία Προσωπικού, Τροφίμων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος. Έχει την εποπτεία, μαζί με τον Διευθυντή, όλης της περιουσίας και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Ιατρικές Υπηρεσίες.

Στο Ίδρυμα μας παρέχουμε καθημερινή Ιατρική παρακολούθηση και 24ωρη φροντίδα από καταρτισμένο Νοσηλευτικό προσωπικό που:

H προϊστάμενη, πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., εποπτεύει το Νοσηλευτικό Προσωπικό, ασχολείται με την διαχείριση της αποθήκης φαρμάκων, τις παραγγελίες φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, και φροντίζει να ακολουθούνται οι οδηγίες των Ιατρών. Τέλος η μονάδα μας συνεργάζεται με άλλες νοσηλευτικές μονάδες και τον ΕΟΠΥΥ.

Θεραπευτικά Προγράμματα.

Η Κοινωνική Λειτουργός με την βοήθεια των μελών του προσωπικού και εθελοντών. Εφαρμόζει προγράμματα που έχουν ως στόχο την:

Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις και για αυτό το λόγο, στο Ίδρυμα μας όλοι αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα.

Φυσικοθεραπεία - Κινησιοθεραπεία.

Το Ίδρυμα μας, διαθέτει εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο, όπου δύο εξειδικευμένοι Φυσικοθεραπευτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται:

Συσκευές Αποκατάστασης που χρησιμοποιούνται στο οργανωμένο φυσικοθεραπευτήριο είναι: