Δικαιολογητικά αίτησης για το Θεραπευτήριο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

 1. Αίτηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 2. Συνοδευτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κείμενο
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση άμεσου συγγενούς ότι, αποδέχεται την εισαγωγή του αιτούντος στο ίδρυμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας, καθώς και της σελίδας θεώρησης του για το χρόνο νοσηλείας.
 6. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη γνωμάτευση αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Ίδρυμα Χρονιών Παθήσεων.
 7. Βεβαίωση από κοινωνικό λειτουργό όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων.
 8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου.
 9. Σύντομο ιατρικό ιστορικό καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχιατρικό νόσημα.
 10. Αιματολογικές εξετάσεις:
  • Γενική αίματος,
  • Βιοχημικός έλεγχος
   • Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, SGOT, SGPT, γGT, Χοληστερόλη ολική και κλάσματα, Τριγλυκερίδια, CPK
   • Anti HCV, HbsAg
  • Ουρολογικές Εξετάσεις:
   • Γενική ούρων
   • Kαλλιέργεια ούρων
 11. Ακτινογραφία θώρακος
 12. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.
 • Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας
 • Δικαιολογητικά αίτησης για το Γηροκομείο

  1. Αίτηση Γηροκομείου.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση άμεσου συγγενούς ότι, αποδέχεται την εισαγωγή του αιτούντος στο ίδρυμα.
  4. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας, καθώς και της σελίδας θεώρησης του για το χρόνο νοσηλείας.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου.
  6. Σύντομο ιατρικό ιστορικό καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχιατρικό νόσημα.
  7. Αιματολογικές εξετάσεις:
   • Γενική αίματος,
   • Βιοχημικός έλεγχος
    • Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Νάτριο, Κάλιο, SGOT, SGPT, γGT, Χοληστερόλη ολική και κλάσματα, Τριγλυκερίδια, CPK
    • Anti HCV, HbsAg
   • Ουρολογικές Εξετάσεις:
    • Γενική ούρων
    • Kαλλιέργεια ούρων
  8. Ακτινογραφία θώρακος
  9. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.
  

  

  Σήμερα




  Άυριο




  Μεθαύριο




  
  Εισάγετε το έτος για το οποίο επυθυμίτε την ημερομηνία του Αγ. Πάσχα:
  Φέτος το άγιο Πάχα θα είναι την:
  08η Απριλίου